tisdag 10 januari 2017

InledningsbloggenVi 290 000 finlandssvenskar är inte längre i praktiken garanterade grundlagsstadgad sjukvård och myndighetsservice på vårt modersmål svenska. Vi har hamnat i en stat, vars regering vill utrota oss så att de får sin enspråkiga stat, där alla är jämlika men bara på finska. Finlands grundlag är inte längre värd mera än papperet som den en gång var tryckt på.

Dom kan ju finska, säger finnarna, de som bara hört finlandssvenskar intervjuas på finska i TV, så nog klarar dom sej. Men vi är väldigt många som inte kan tala tillräckligt bra finska för att få god service, jämlik och rättvis behandling. Ändå betalar vi lika mycket i skatt åt staten och kommunerna som de finskspråkiga.

Ett barn på lågstadiet, som vuxit upp i svensk hemmiljö, och går i svensk skola, är lika hjälplös i finsk omgivning som en döv. En vuxen kvinna, som jobbar på svenska i ett dagis eller en skola, har svårt att hitta finska ord ute i samhället, fast hon läst finska i skolan. Hon klarar sej lika dåligt på finska som statsminister Sipilä på svenska. En man som odlar tomater i växthus i Sydösterbotten behöver inte kunna finska för att sälja sin skörd till den likaledes svenskspråkiga representanten för partiaffären. De talar samma dialekt. En pensionerad kvinna som hela sitt liv jobbat på finska, hittar inte längre viktiga finska ord för att klara av den dagliga kontakten med sin finska hemhjälpare. Dehär personerna och många andra i liknande situationer och deras kamp för att överleva i ett land med ökad intolerans ska ni få bekanta er med i Prinsessans fiktiva berättelser.
Inga kommentarer: